Declinarea slabă a adjectivelor

Caracteristica: cuvântul însoțitor există mereu și prezintă întotdeauna genul, cazul și numărul. Cuvintele de însoțire pot fi: articolul hotărât, pronumele demonstrativ și altele, adică acele cuvinte care la nominativ determină genul unui substantiv. Regulă: adjectivul primește la nominativ-singular (toate genurile) și la acuzativ-singular (cu excepția genului masculin) terminația -e ca atașament al adjectivului pus înaintea substantivului. În toate celelalte cazuri și la singular, și la plural, terminația -en. IMPORTANT! 1. La plural, după cuvintele alle (toate), sämtliche (în sensul alle) și beide (ambele), la toate cazurile adjectivele primesc terminația neutră, în timp ce alle și beide primesc, de asemenea, terminația cazurilor la plural (terminația articolului hotărât). Alle meinen Freunde (Nominativ) Alle… Read More

Continue Reading

Cuvinte compuse (cuvinte cubic-rubik)

Germanii sunt foarte îndrăgostiți de cuvinte compuse – ei se joacă cu cuvintele, ca și în cubic-rubik. Acolo unde alții ar fi folosit o definiție separată, neamțul adesea ar folosi un cuvânt. Comparați: der Wintersport (Winter + Sport) – sportul de iarnă (iarna + sportul); der Hauptbahnhof (Haupt + Bahn + Hof) – gara principală (principala + calea ferată + curtea). La prima vedere, un cuvânt atât de lung poate speria, dar, de fapt, este destul de convenabil. Principalul lucru: ascultați (și pronunțați) un cuvânt similar pe părți, apoi încercați să folositi câteva cuvinte separate, va fi ușor de memorat și pronunțat. De ce gen va fi cuvântul compus, ce… Read More

Continue Reading

Substantivele slabe în limba germană

În limba germană, există un grup de așa-numitele substantive slabe (toate sunt de genul masculin, le vom memora astfel: „bărbații slabi”). De ce sunt așa numite vom afla un pic mai târziu. În literatura de specialitate, le mai găsim și sub forma de declinarea slabă. Din ele fac parte: 1) cuvinte cu -e (der Junge – băiatul, der Russe – rusul, der Kollege- colegul); 2) cuvintele cu sufixe „internaționale” (de fapt, grecești sau latine), de obicei care indică tipul de activitate, cum ar fi: der Student, der Polizist, der Musikant, der Diplomat, der Fotograf, der Filosof, der Architekt…, cu excepția cuvintelor cu -r (Politiker, Regisseur, Notar), cu -l (general), -n… Read More

Continue Reading