Despre müssen, möchten, werden, și wollen

Verbele modale, cunoscute în limba germană drept „modale Verben” sau „Modalverben,” sunt un grup special de verbe care adaugă nuanțe de sens sau modalitate la verbele principale cu care sunt folosite. Aceste verbe modale sunt adesea folosite pentru a exprima dorințe, obligații, abilități, permisiuni sau probabilități. müssen (a trebui): „müssen” este folosit pentru a exprima necesitatea sau obligația de a face ceva. Exemplu: „Ich muss zur Arbeit gehen.” (Trebuie să merg la muncă.) möchten (a dori): „möchten” este folosit pentru a exprima dorința de a face ceva. Exemplu: „Ich möchte ein Eis essen.” (Aș dori să mănânc o înghețată.) werden (a deveni): „werden” este folosit pentru a exprima o acțiune… Read More

Continue Reading

Weil versus Deshalb

În limba germană, „weil” și „deshalb” sunt două cuvinte care sunt folosite pentru a exprima cauze sau motive în propoziții, dar ele au utilizări și construcții diferite: Weil: „Weil” este folosit pentru a introduce o propoziție subordonată care exprimă o cauză sau un motiv. Acest cuvânt se plasează la începutul propoziției subordonate, care este separată de propoziția principală printr-o virgulă. De exemplu: „Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin.” (Rămân acasă pentru că sunt bolnav.) „Er kam zu spät, weil der Zug Verspätung hatte.” (A venit prea târziu pentru că trenul avea întârziere.) „Weil” este folosit pentru a explica o cauză sau un motiv care justifică acțiunea sau situația… Read More

Continue Reading

Deshalb – de aceea, din acest motiv

Deshalb este un cuvânt german folosit pentru a exprima cauza sau motivul unei acțiuni sau a unei situații. Este echivalentul cuvântului „de aceea” sau „din acest motiv” în limba română. În această lecție, vom învăța cum să folosim „deshalb” în propoziții, precum și câteva exemple pentru a înțelege mai bine cum funcționează. Folosirea lui „deshalb” în propoziții: Cauză și efect: „Deshalb” este adesea folosit pentru a lega o acțiune sau o situație de cauza sau motivul care o determină. De exemplu: Ich habe viel gelernt, deshalb habe ich die Prüfung bestanden. (Am învățat mult, de aceea/am trecut examenul.) Es regnet draußen, deshalb tragen die Menschen Regenschirme. (Plouă afară, de aceea… Read More

Continue Reading