test limba germana

Aceste simple expresii de vorbire vă vor ajuta să construiți o propoziție competentă și să vă diversificați în mod semnificativ vocabularul. Încercați să le folosiți cât mai des posibil.

Meinung ausdrücken – (a-și exprima opinia):

Ich glaube / meine / denke (nicht), dass… – Eu (nu) cred/sunt de părere că…
Es sieht (nicht) so aus, als ob… – Arată / nu arată, ca și cum…
Mir scheint, als ob… – Mi se pare, ca și cum…
Ich sehe das so:… – Eu văd asta așa:…
Ich bin davon überzeugt, dass… – Sunt convins că…
Ich möchte hervorheben/unterstreichen, dass… – Vreau să subliniez / remarc că…
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass… / Ich bin der Ansicht, dass… – Eu cred / părerea (viziunea) mea este că…
Ich bin der (festen) Überzeugung, dass… – Sunt (ferm) convins că…
Ich bin der Meinung, dass… – Sunt de părere că… / Eu cred că…

Nachfragen – (a întreba / a solicita din nou):

Könnten Sie das bitte wiederholen? – Ați putea repeta aceasta, vă rog?
Habe ich das richtig verstanden, dass…? – Am înțeles corect, că…?
Wie meinen Sie das? – Cum exprimați aceasta?
Was meinen Sie damit (genau)? – Ce (exact) vreți să spuneți prin asta / La ce vă referiți?
Könnten Sie (mir) das bitte genauer erklären? – Puteți să-mi explicați vă rog asta mai cu exactitate?
Könnten Sie das bitte konkretisieren? – Puteți să-mi concretizați vă rog?
Könnten Sie (mir) einen Beispiel nennen? – Puteți să-mi dați / să numiți un exemplu?
Woher wollen Sie das denn wissen? – De unde vreți să știți asta?