test limba germana

Dacă substantivul nu este folosit deloc fără articol, atunci cum este adjectivul? La fel ca după articolul nehotărât: reines Gold – aur pur. Adică lucrează adjectivul. Singura particularitate este că la dativ singular, un astfel de adjectiv ia sfârșitul unui articol hotărât:

aus reinem Gold (das Gold) – din aur pur;
mit großem Mut (der Mut) – cu mare curaj;
aus reiner Baumwolle (die Baumwolle) – din bumbac pur;
in tiefer Trauer (die Traue) – în profundă durere;
auf deutschem Boden – pe pământ german;
mit deutscher Grammatik – cu gramatica germană.

Dacă ar exista un articol, atunci el s-ar schimba și adjectivul ar lua terminația -en. Dacă articolul lipsește, adjectivul lucrează în locul lui.

După cum probabil ați observat, adjectivul se află într-o astfel de situație în cazul când substantivul denotă o substanță sau un sentiment sau dacă substantivul împreună cu adjectivul, desemnează ceva unic. Prin utilizarea articolelor în aceste cazuri, apar alte semnificații: un (oarecare) aur pur, cea (cea mai mare) dragoste, pe acel (sau unul din…) pământ german…

La genitiv (unde articolul s-ar fi schimbat, de asemenea), se întâmplă urmatoarele:
eine Menge reinen Goldes – masa (cantitatea mare) de aur pur.

Aici nu este nevoie să lucreze adjectivul, deoarece la genitiv, apartenența o arată prin terminația sa substantivul. Adjectivul se comportă ca și cum ar exista un articol (modificat).
La genul feminin nu este așa:
der Geruch warmer Milch – mirosul de lapte cald.
Substantivul de genul feminin nu-și schimbă terminația, aici lucrează adjectivul.

Prepozițiile manche și einige la genitiv, funcționează ca adjective și nu ca articole (în ciuda faptului că, fiind folosite la singular, ele iau sfârșitul unui articol hotărât):
trotz manchen Ärgers / einigen Aufsehens – în ciuda unor necazuri / oarecare interes, popularitate.
(Mancher Ärger, einiges Aufsehen)

Așa cum am spus deja, după cuvântul care denotă cantitatea, genitivul nu este necesar:
ein Liter heißes Wasser – un litru de apă fierbinte;
ein Dutzend frische Eier – o duzină de ouă proaspete.
(Anterior, pentru acest lucru era folosit genitivul: ein Liter heißen Wassers, ein Dutzend frischer Eier.)

Ce se va întâmpla la Dativ? Este foarte simplu – ambele cuvinte se declină în paralel:
mit einem Liter heißem Wasser.
Dacă, totuși, avem și un plural, cel de-al doilea substantiv poate fie să rămână neschimbat, în forma sa originală (nominativ), fie să ia forma lui la genitiv:
Er kommt mit einem Strauß roter/rote Rosen. (nu roten – nu Dativ!) – El vine cu un buchet de trandafiri roșii.

Acordați atenție adjectivelor care s-au transformat în substantive (ele au început să raspundă nu la întrebarea care?, ci la întrebarea ce?).
Ele sunt adesea folosite fără articol:
etwas Neues, Interessantes, Wichtiges – ceva nou, interesant, important (rețineți în limba germană – genul neutru).
Sau: nichts Neues, Interessantes, Wichtiges – nimic nou, interesant, important.
Iată la dativ (adjectivul lucrează pentru articol, deoarece articolul lipsește):
mit etwas Neuem, Interessantem, Wichtigem – cu ceva nou, interesant, important.

Dacă un adjectiv care a devenit substantiv este, totuși, însoțit de un articol hotărât (sau înlocuitorul acestuia – cu terminația unui articol hotărât), atunci așa:
das Schöne – frumosul, alle Gute! – Va doresc toate bune (numai bine)!