test limba germana

Caracteristica: cuvântul însoțitor există mereu și prezintă întotdeauna genul, cazul și numărul. Cuvintele de însoțire pot fi: articolul hotărât, pronumele demonstrativ și altele, adică acele cuvinte care la nominativ determină genul unui substantiv.

Regulă: adjectivul primește la nominativ-singular (toate genurile) și la acuzativ-singular (cu excepția genului masculin) terminația -e ca atașament al adjectivului pus înaintea substantivului.
În toate celelalte cazuri și la singular, și la plural, terminația -en.

IMPORTANT!

1. La plural, după cuvintele alle (toate), sämtliche (în sensul alle) și beide (ambele), la toate cazurile adjectivele primesc terminația neutră, în timp ce alle și beide primesc, de asemenea, terminația cazurilor la plural (terminația articolului hotărât).

Alle meinen Freunde (Nominativ)
Alle deinen Freunde (Acuzativ)
Allen deinen Freunde (Dativ)
Aller seinen Freunden (Genitiv)

2. Articolul hotărât, pronumele demonstrativ și interogativ – părți de vorbire care se exclud reciproc și, în același timp, cu aceleași substantive, nu se utilizează:

Der gute Vater – Diese gute Mutter. (corect)
Der dieser gute Vater – Jede  gute Mutter. (greșit)

3. În calitate de cuvinte însoțitoare, pot face parte diferite părți de vorbire, dar toate fără echivoc arată genul și numărul substantivului la nominativ.

ATENȚIE!

În pronumele demonstrative compuse (derselbe, derjenige…), articolul hotărât este îmbinat cu cuvântul demonstrativ, ceea ce înseamnă că ambele părți ale cuvântului se declină. În acest caz, articolul parțial se declină ca articol hotărât, iar adjectivul numai parțial ca adjectivul:

Derselbe gute Film – același film bun.
Dieselben guten Filme – aceleași filme bune.

Declinarea substantivelor