test limba germana

Apartenența în limba germană este exprimată (precum în limba engleză) cu terminația -s: Peters Arbeit (opera lui Petru). Totuși, Petru este un nume… Cum procedăm cu alte cuvinte?

der Arbeiter: der Lohn des Arbeiters – salariul  lucrătorului;
das Kind: der Ball des Kindes – mingea copilul;
ein Arbeiter: der Lohn eines Arbeiters – salariul unui lucrător;
ein Kind: der Ball eines Kindes – mingea  unui copil.

Acesta este un alt caz – cazul genitiv. În alte limbi, el răspunde întrebărilor „pe cine?”, „pe ce?”, „cui?” (cum ar fi: „cine este părintele?”, „ale cui gene?”). În limba germană, practic răspunde doar la o întrebare: a cui? – Wessen?

La genul masculin și neutru, articolul se modifică  în des (hotărât) sau eines (nehotărât), iar la sfârșit se adaugă -(e)s la substantive.
În acest caz, substantivele monosilabice, scurte, preferă la genitiv să adauge un termen mai lung -es, iar la celelalte cuvinte se adaugă -s:
– des Kindes, des Arbeiters.

Cuvintele care se termină cu silaba percusivă (cu două consoane consecutive la urmă) primesc și ele la sfârșit -es:

Die Bedeutung dieses Erfolges – semnificația acestui succes.
(Par a fi purtați de inerție, nu se pot opri imediat la -s).

Genul feminin (die) din nou, la fel ca la dativ, „schimbă genul” (der), iar eine se transformă în einer:

die Frau: das Kleid der Frau – rochia  femeii;
eine Frau: das Kleid einer Frau – rochia unei femei.
La sfârșitul substantivului feminin, după cum puteți observa, nu există niciun -s.

Numărul plural în cazul genitiv este exact la fel ca și genul feminin, adică se schimbă die în der (spre deosebire de dativ: den Kindern –  copiilor):

die Kinder der Frauen – copiii femeilor;
die Bälle der Kinder – mingile copiilor.

Dar cum spunem la: (unele oarecare) rochii (ale unor) femei?
Avem doua cuvinte: Kleider, Frauen. Articole nu avem, deoarece la plural, incertitudinea este exprimată prin absența articolului. Cum putem lega aceste două cuvinte, dacă nu prin articol? Se poate folosi prepoziția von (de la):

Kleider von Frauen – rochiile de femei.

Este o posibilitate… Doar trebuie să memorați ca după prepoziția von se presupune cazul dativ (despre prepoziții vom discuta mai târziu).

Prin urmare:

Bälle von Kindern – mingi de-ale copiilor.

Dacă există un adjectiv, atunci aceste două cuvinte pot fi asociate cu adjectivul:

Kleider schöner Frauen – rochiile femeilor frumoase.

Adjectivul va fi asociat  articolului, așadar va lua terminația lui.

Urmăriți lecția mai departe aici.