test limba germana

3.1. Genul neutru (după însemnătate)

– numele copiilor și tinerilor: das Kind (copilul), das Lamm (mielul);
– metale si aliaje: das Silber (argintul), der Stahl (oțelul), die Bronze (bronzul);
– elemente chimice: das Chlor (clorul), der Schwefel (sulful), der Phosphor (fosforul);
– continentele: das Afrika; excepție die Antarktis (Antarctica);
– țări: Deutschland, der Iran, der Irak, der Sudan, die BRD, die Schweiz, die Türkei, die Mongolei, die Ukraine, die SUA;
– orașe: das Moskau, der Haag;
– numele insulelor: das Rügen; excepție die Krim (Crimeea);
– unități fizice: das Kilowatt (kilowattul);
– limbi: das Russisch (rusa).

3.2. Genul mijlociu (după formă)

– Substantive cu sufixe:

-chen: das Mädchen (fata);
-lein: das Tischlein (măsuța);
-(s)tel: das Fünftel (cincimea).

– Majoritatea substantivelor cu sufixe:

-tum: das Eigentum (proprietatea), der Reichtum (bogăția), der Irrtum (greșeala);
-nis: das Verhältnis (relația), die Kenntnis (cunoștința), die Erlaubnis ( permisiunea).

– Cuvintele străine (subiecte și concepte abstracte), care se termină astfel:

-(i)um: das Stadium (stadionul);
-ett: das Kabinett (cabinetul);
-ment: das Dokument (documentul);
-ma: das Drama (drama);
-o: das Kino (cinematograful).

– Substantive cu prefixul Ge-:

das Gewässer (apa);
das Gebirge (lanțul muntos);
das Gemälde (tabloul).

– Substantivele care provin din infinitivul unui verb vor fi mereu neutre:

das Laufen (alergarea) – de la laufen (a alerga);
das Lesen (lectura/cititul) – de la lesen (a citi);
das Kochen (gătitul) – de la kochen (a găti).

Acestea sunt, aproximativ, toate regulile pentru determinarea genului de substantiv în limba germană.
De asemenea, nu uitați că nu toate substantivele sunt potrivite acestor reguli. Multe dintre ele trebuie doar memorate!

Interesant este că unele substantive, în funcție de gen, au înțelesuri diferite. De exemplu:

der See (lacul) – die See (marea);
der Band (volumul) – das Band (banda);
das Steuer (volanul) – die Steuer (taxa);
der Leiter (liderul) – die Leiter (scara);
der Tor (nebunul) – das Tor (poarta);
der Schild (scutul) – das Schild (tabloul de bord, placa);
der Bauer (țăranul) – das Bauer (cușca).